Užitkovost krav roste rok od roku. Děje se to díky šlechtění a využití moderních technologií v chovech a během dojení. Nyní je průměrná dojivost na krávu již více než 7400 l za rok, v roce 1950 to přitom bylo pouze 1600 litrů.

Jak definovat dojivost a laktaci

Co je to vlastně dojivost? Množství a kvalita mléka vyprodukovaného za určitý čas. Období, kdy kráva produkuje mléko, se nazývá laktace. Začíná porodem telete a končí jeho odstavením, pokud krávu nebudeme dojit. Pokud ano, končí laktace zasušením. To je doba, kdy si mléčná žláza i kráva odpočinou před narozením dalšího telete. Průměrná doba laktace trvá 305 dní a zasušení 45 až 60 dní.

Co ovlivňuje dojivost krávy

Dojivost krávy ovlivňují faktory dědičné i nedědičné. Samozřejmě sem patří výběr plemene, masná plemena mají nižší mléčnou užitkovost než kombinovaná a mléčná. Dlouhý proces zvyšování požadavků na dojivost vedl ke vzniku vysoce produktivních plemen skotu.

Dále mají vliv stáří dojnice, ustájení, welfare, výživa a zdravotní stav. Příznivě působí třeba i dostatečné osvětlení stájí nebo sprchování krav v parných dnech. Negativní vliv mají například stres vyvolaný vysokými teplotami, špatný zdravotní stav, bolest, zánět a další faktory.

Obrovský význam má u dojnic výživa, jelikož strava chudá na živina zpomaluje fyziologický proces tvorby mléka a nevyužije se dostatečně potenciál zvířete. Samice skotu dokáže vysoce efektivně zpracovat živiny a syntetizovat z nich mléko i při poměrně nízkých nákladech na krmivo.

Laktace v malochovech vs. ve velkochovech

Pokud chováme krávu doma a poskytneme jí optimální podmínky, vyvíjí se její laktace následovně: Po prvním otelení je přibližně na 75 % maxima, při druhé laktaci na 85 % a nejvyšších výnosů se dosahuje na 5. či 6. laktaci. Při dobrých podmínkách může kráva kvalitně dojit i v 15 letech.

Vysoce výkonné dojnice dnes vyprodukují okolo 40 l mléka denně i díky vysokoproteinovému krmivu. Přitom pro výživu mláděte jich stačí 8 až 10. To má samozřejmě vliv na zdraví dojnice. Dříve se krávy dožívaly třeba i 25 let, dnes se průměrně dožívají jen 5 let.

První inseminace jalovic by měla probíhat po dosažení 70 % hmotnosti dospělé krávy, což je v 16 až 18 měsících. Pokud jsou inseminovány příliš mladé jalovice, vede to k poklesu užitkovosti.

Další články z rubriky


Štítky: , ,

Diskuze k článku, stačí zadat jen: jméno a komentář. Ostatní není povinné.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.