Pastevní deník eviduje pastvu zvířat a mnoho chovatelů hospodářských zvířat musí počítat s jeho vedením

Proč vést pastevní deník?

Vedení evidence pastvy je nedílnou součástí evidence hnojení (zákon č. 156/1998 Sb) a patří k základním evidenčním povinnostem každého zemědělce, který pase hospodářská zvířata. Vedení této evidence je povinné ze zákona a rovněž přímo vyžadováno jako podmínka dotací (dle AEO EAFRD dle nařízení vlády 79/2007 Sb.) či zařazení pozemků do zranitelných oblastí (nařízení vlády č.103/2003 Sb.)

Jak vést pastevní deník

Pastevní deník je možno vést ručně, nebo k tomu využít předpřipravené programy na různých internetových zemědělských portálech. K dispozici jsou například deníky v podobě excelových tabulek.

Co vše musí být v pastevním deníku uvedeno?

 • Identifikace stáda daného hospodářství
 • Pozemek, na kterém se pase a jeho plocha
 • Datum zahájení pastvy
 • Datum ukončení pastvy
 • Plocha pastviny
 • Počet hodin, které zvířata denně stráví na pastvě
 • Kategorie zvířat
 • Počet zvířat

Program na vedení pastevního deníku:

 • Vede evidenci hnojení
 • Kontroluje předepsané limity hnojení N kg/ha
 • Kontroluje povolenou dobu pasení
 • Eviduje seč a kontroluje její správnost.

Pokud se vede pastevní deník ručně, doplňuje se datum ukončení pastvy až ve chvíli, kdy jsou zvířata přesunuta na další půdní blok.

Další články z rubriky


Štítky: , , ,

Diskuze k článku, stačí zadat jen: jméno a komentář. Ostatní není povinné.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.