Jalovice je mladá samice skotu, která se tak nazývá do té doby, než se otelí, tedy porodí tele. Teprve poté začne k produkci mléka. Do 6 měsíců věku jsou telata-samice nazývána jalovičky.

Proč se zaměřit na kategorii „jalovice“

Kategorie „jalovice“ od 6 měsíců věku až po otelení tvoří v chovu skotu jakýsi mezičlánek mezi telaty a krávami produkčními. Někdy bývá z hlediska péče a managementu poněkud opomíjena, řada chovatelů se kravám začíná pořádně věnovat až po telení, to je ale špatně. Pouze pokud dobře funguje odchov jalovic, můžeme zamezit mnoha problémům, které pak následují u dojnic: nemoci paznehtů, metabolické poruchy, problémy se zabřeznutím a mnohé další. Cílem odchovu jalovic by mělo být získat zvířata odolná a výkonná z hledisek reprodukce, užitkovosti a produkce. Spousta problémů má prvopočátek v nesprávném vývoji a špatné výživě.

Co jalovice potřebují?

Stejně jako u ostatních kategorií krav bychom se měli zaměřit na tři hlavní oblasti:

  • Správnou technologii ustájení
  • Vyváženou krmnou dávku
  • Dodržování preventivních veterinárních, zootechnických a zoohygienických opatření

Pilíře úspěšného odchovu jalovic

Stálé skupiny

Doporučuje se chov v ustálených skupinách, žádné velké změny a používání stejných technologií jako u produkčních krav. Změny a nevyrovnané složení stáda způsobují stres, který neprospívá ani lidem, ani zvířatům. Stálé skupiny mají danou hierarchii, není narušován klid zvířat a ta lépe prospívají.

Voda a krmná dávka

Jalovice potřebují neustálý neomezený přísun pitné vody, denně totiž vypijí až 40 litrů! Důležitá je samozřejmě optimální krmná dávka. Ta je založena především na objemných krmivech (ta tvoří nejméně 60 % sušiny), jelikož nesmí být příliš energeticky bohatá. Ztučnělé jalovice představují do budoucna velký problém.

Ustájení

Preferováno je volné ustájení s podestýlkou. Skot má velmi dobrou termoregulaci. Při přístupu ven by ale měly jalovice mít k dispozici přístřešek, a to i v létě jako ochranu před sluncem, pobyt na čerstvém vzduchu jim nicméně velmi prospívá. Důležitá je správná ventilace stáje bez průvanu, osvětlení, neklouzavá a pevná podlaha a suché vystlané lože. Volné stelivové ustájení v kotcích je dnes preferováno, neocenitelný zůstává přístup na pastvinu.

Kontrola zdravotního stavu a hmotnosti

Stav zvířat pravidelně kontrolujeme, nezapomeneme ani na končetiny, jelikož i u jalovic hrozí infekční onemocnění paznehtů. (dermatitis digitalis). Dobré je sledovat přírůstky jalovic, tělesná hmotnost hraje roli i pro termín prvního zapouštění. Nemělo by to totiž být dříve, než dosáhnou 60 % své živé hmotnosti v dospělosti, podle plemene v 350 až 420 kg. Této hmotnosti dosahují jalovice českého strakatého skotu ve věku přibližně 14-16 měsíců. Otelení by mělo proběhnout do věku 26 měsíců.

Zdraví jalovic je založeno především na dobrém genetickém materiálu, volném pohybu na pastvě, kvalitní krmné dávce a preventivních opatřeních.

Další články z rubriky


Štítky: , , ,

Diskuze k článku, stačí zadat jen: jméno a komentář. Ostatní není povinné.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.