Infekční onemocnění, které má na svědomí velké ztráty v chovech skotu, to je herpes virus skotu neboli infekční rhinotracheitida skotu (IBR). Jakmile se zvíře virem nakazí, již se ho nikdy nezbaví. Probíhá u něj latentní infekce, tedy skrytá. Je to podobné jako u viru, který způsobuje u člověka opar. Navíc se dobytče stává zdrojem nákazy pro ostatní. V České republice probíhají Národní ozdravovací programy od této nemoci.

Nebezpečná nákaza

Jde o nejznámější virus napadající skot. Nákaza je definovaná jako nebezpečná nákaza klinicky se manifestující na dýchacím aparátu a pohlavním aparátu skotu. Není přenosná ze zvířat na lidi a naopak. Má ale velký hospodářský význam a ovlivňuje ekonomiku chovu. Rozšířená je celosvětově a poprvé byla zjištěna v USA. Na území ČR byl výskyt potvrzen v 60. letech minulého století.

Původce IBR

Původcem je bovinní herpesvirus typu 1 neboli BHV-1. Do chovu se nejčastěji dostane zařazením infikovaných nových kusů. Tento virus je patogenní pouze pro skot, ale zato napadá všechny věkové kategorie. přenos může být přímý úzkým kontaktem mezi zvířaty nebo nepřímý prostřednictvím předmětů, vody a krmiva. Další cestou přenosu je inseminace . Vstupní branou infekce jsou dýchací aparát, spojivka a genitální aparát.

Onemocnění virem BHV-1 má tři fáze:

  • Akutní onemocnění (s klinickými příznaky a vysokou infekčností pro okolí)
  • Latence (virus přežívá v nervových gangliích a nemoc se neprojevuje)
  • Reaktivace

Klinické příznaky

Příznaky onemocnění IBR jsou velmi variabilní ve své závažnosti. Mohou být mírné nebo lokalizované, ale někdy celkové a velmi vážné, vedoucí až k úhynu zvířete. Infekce se stádem může šířit dokonce bez povšimnutí. K hlavním příznakům patří příznaky onemocnění dýchacích cest, zánět spojivek, problémy v reprodukci a zánět střev.

Ozdravování chovů od IBR

Od IBR je nutno chovy ozdravovat. Principem je omezování zdrojů viru. K těmto krokům patří především uzavřený obrat stáda, kontrolované přesuny zvířat a přísná organizace provozu v ozdravovaných stádech. V chovech s vysokým výskytem klinických příznaků onemocnění se přistupuje k radikálnímu ozdravování formou likvidace stáda a důkladné očisty chovných zařízení.

Další články z rubriky


Štítky: , , ,

Diskuze k článku, stačí zadat jen: jméno a komentář. Ostatní není povinné.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.