Nedostatek prostoru, stres, chybějící vitaminy…. To jsou nejčastější příčiny klování slepic. Znamená to, že si slepice navzájem oklovávají peří, mnohdy až do krve, a je potřeba to řešit.

Co s oklovávanou slepicí

Většinou si chovatel všimne jedné či dvou slepic, na které mají ostatní „spadeno“, vypozorovat také někdy lze, že klove pouze jedna slepice z hejna. Oklovávaná slepice je ve stresu, někdy krvácí, má zanícenou kůži a musíme jí pomoci. Oddělíme ji od hejna, necháme zotavit, zahojit a obrůst, upravíme podmínky chovu, a tu slepici, u které jsme vypozorovali nežádoucí klovací chování, vyřadíme.

Proč se slepice vzájemně klovou?

Klování slepic je typické pro chov v nevyhovujících podmínkách s nedostatkem prostoru, tedy především klecové a prostorově nedostačující chovy. Může se objevit, zavřeme-li slepice zvyklé na výběh do omezeného prostoru, nebo máme-li moc jedinců na vymezenou plochu.

Slepice tímto nežádoucím chováním mohou rovněž projevovat nudu. Nemohou-li zobat, což je jim přirozené, hledají únik jinde a oklovávají se navzájem. U slepic ve výběhu s řadou podnětů k tomuto většinou nedochází.

Nedostatek některých výživových prvků může být také příčinou.

Klovající slepice je nutno vyřadit

Jakmile se slepici úspěšně podaří vytrhnout pírko s krví, zachutná jim to a poté již začínají klovat cílevědomě. Slepice jsou bez ocasu, chybí jim peří jinde na těle… Může to vést ke zraňování do masa a vyskytují se i případy kanibalismu s vyklování střev a úhynem. Proto bývá nezbytné takovéto slepice z chovu úplně vyřadit. Existují speciální brýle proti kanibalismu (nasadí se na zobák a slepice nevidí před sebe na jiné jedince, pouze dolů na potravu), nebo lze zaštípnout špičku zobáku, vzhledem k ceně slepic se ale většinou přistoupí k zabití slepice, která klove, jelikož ji tento zlozvyk již nikdy nepřejde. Také nově přiřazené slepice se od ní mohou zlozvyk naučit.

Prevence oklovávání

Chcete vzájemnému oklovávání slepic předejít? Prevencí je zřídit jim velký a členitý výběh, snažit se je zabavit a poskytnout jim plnohodnotnou výživu.

Vhodné je přidávání vitaminů a minerálů. V zimě se slepice dají zabavit například oklováváním, hlávky zelí, červené řepy, otýpkou sušené vojtěšky či kopřiv. Do slámy či sena můžete rozházet zrní, aby jej slepice musely hledat… Fantazii se meze nekladou.

Další články z rubriky


Štítky: , ,

Diskuze k článku, stačí zadat jen: jméno a komentář. Ostatní není povinné.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.