Včelařství je záliba i životní styl, jde zde o kontakt s přírodou, porozumění jejím zákonitostem a o získání jedinečných a zdravých produktů. Včely mají pro krajinu velký význam, opylují rostliny i zemědělské kultury. Jejich absence by znamenala katastrofu pro celý ekosystém.

Pro začátek byste se měli ujistit, že netrpíte alergií na včelí bodnutí. Seznamte se záměrem rodinu a sousedy. Pak zvažte vhodné stanoviště pro úly, chráněné před větry. Česna úlu by měla směřovat na jih nebo východ. Zjistěte, zda ve vašem okolí, do 3 km, už někdo včely nechová (takový je totiž jejich dolet). V blízkosti musí být zdroj vody a pastvy.

Český svaz včelařů

Svaz, který sdružuje všechny chovatele včel. Dbá na dodržování veterinárních opatření, vydává časopis, organizuje přednášku, zajišťuje záležitosti ohledně dotací. Protože chov včel podléhá ze zákona povinné registraci, musí se každý nový chovatel včel zaregistrovat na ústřední evidenci včel, v Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., se sídlem v Hradišťku pod Medníkem. Chovateli je přiděleno registrační číslo chovatele a stanoviště. Jakmile chov zaregistrujete, musíte jej ještě přihlásit do evidence, u jednatele v Českém svazu včelařů.

Jak získat vědomosti

K získání potřebných znalostí dospějete postupně. Zezačátku se zkuste seznámit s nějakým včelařem z okolí, který má moderní názory na chov. Existuje odborná literatura, ovšem některá je již zastaralá. Zkuste se zúčastnit i nějaké přednášky nebo ukázky chovu.

Úly

Staré úly mohou být zdrojem nákazy, takže se doporučují úly nové. Ty mají i vhodnější dispoziční řešení pro manipulaci a léčení, snadněji přístupná krmítka a další prvky. Pro začátečníky se doporučuje nástavkový systém s oddělitelnými částmi a Adamcovou rámkovou mírou 39 x 24 cm. Pořiďte si nejlépe ne jedno včelstvo, ale hned dvě nebo tři. Každé včelstvo se chová trochu jinak. Budete je moct lépe pozorovat a učit se, a i případné chyby nebudou tak fatální, a dočkáte se zasloužené odměny ve formě medu alespoň u jednoho z nich.

Včelstvo

Pro založení nového úlu potřebujete včelstvo, oddělek nebo roj. Lepší pro nákazovou situaci v místě je získat své včely od některého chovatele z okolí. Rozhodně neosazujte divoký roj nebo roj neznámého původu. Tyto jsou nařízeny utratit. Trvalé přemístění včelstev je možné jen za souhlasu zdravotní komise.

Nářadí a potřeby pro včelaře

–          Pro ochranu: včelařský oblek, kukla, klobouk, rukavice

–          Pro manipulaci s včelstvem: kuřák (dýmák), smetáček, rozpěrák

–          Pro ošetření rámků: siřič se sirnými knoty

–          Pro zimní zásoby: krmítka (někdy jsou již součástí úlu)

–          Pro vytáčení medu: medomet, smyk nebo náběh na včely, odvíčkovací vidličky, síto na vyčištění medu

S nákupem vám rádi poradí ve včelařské prodejně.

 

Další články z rubriky


Štítky: , , ,

Diskuze k článku, stačí zadat jen: jméno a komentář. Ostatní není povinné.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.