V chovu skotu existují dva hlavní proudy, a to intenzivní a extenzivní. Intenzivní probíhá většinou ve velkochovech, vše je zde rychlejší, probíhá snaha o co největší výtěžnost. Extenzivní naopak často využívá trvalé travní porosty a je přirozenější z hlediska pohody a chování zvířat. Vidět na louce spokojeně se popásající krávy, telata a býky je zážitek.

Plemena se dělí na dojná, masná a s kombinovanou užitkovostí. Dříve se skot využíval i k tahu.

Pro pastevní chov se často využívají plemena masná a méně náročná. Do tvrdých horských podmínek jsou vhodná například plemena Highland (primitivní plemeno, skotský náhorní skot) nebo Galloway. Ta jsou častou využita i do biochovů. Do mírnějšího podnebí se hodí třeba Hereford, Charolais, Limousne a další.

Cení se plodnost, dlouhověkost a dobré zdraví, u krav co nejlepší mléčnost a u telat vysoké přírůstky. Například francouzské plemeno Charolais produkuje nejvyšší živou hmotnost telat na krávu a rok. Ovšem s tím souvisí i větší frekvence potíží při porodu.

Krmení dojného a masného skotu

Krmná dávka dojnic ve velkochovech se sestává ze siláže, senáže, sena, okopanin, jadrného krmiva, zelené píce, slámy, cukrovarských řízků a melasy. Samozřejmě každý podnik nebo chovatel má vlastní postupy a složení. Krmí se jednotlivé složky zvlášť nebo smíchané.

Masná plemena se vykrmují často pastevně, takže hlavním složením krmiva je zelená píce a seno. Další složky jsou opět na chovateli (senáž, jádro…). Objemné krmivo je ale základem pro všechna plemena. U intenzivního výkrmu býků je nutná větší dotace energie a krmení je tedy odlišné, s větším podílem senáže, siláže a jádra.

Důležitý je vitamínovo- minerální liz a dostatek čisté vody.

Ustájení

Masná plemena chovaná extenzivně jsou většinou chovaná na pastvinách s přístřeškem, ostatní způsoby probíhají v kravínech, s možností výběhu nebo pastvy, někdy i bez výběhu, například ve stáji na hluboké podestýlce. Možností je více. Intenzivní výkrm neprobíhá venku.

Telata se v intenzivních chovech odebírají brzo od matky, nejdříve jsou na mléčné výživě, a dále na výživě, která má za cíl rozvinout předžaludky, pak následuje výživa rostlinná. Telata jsou nejdříve v oddělených ohrádkách s budkou, nejčastěji venku, ve starším věku, když už nehrozí takový přenos nemocí, jsou odchovávána společně ve skupinách v kotcích.

Highland, nenáročné plemeno s ekologickým významem

Populární a velmi nenáročné plemeno Higland (Skotský národní skot) se velice často chová ekologicky, a extenzivně. Jde o nenáročná zvířata, velmi atraktivního vzhledu. Jsou menší, s dlouhou hnědo-rezavou srstí a dlouhými rohy. Dnes je součástí genové rezervy. Svůj vzhled nezměnil prakticky od 18. století. Tento skot má velký význam v ekologickém udržování krajiny, hlavně v podhorských a horských oblastech. Velmi dobře využijte i trochu chudší potravu a pastvu. Žádoucí je celoroční pobyt venku. Krávy dosahují hmotnosti okolo 500 kg, býci do 800 kg.

Krávy, telata i býci se chovají na rozsáhlých pastvinách, telata se rodí po 285 dnech březosti, jako u ostatních plemen, venku, jde o odolná a zdravá zvířata. Krávy jsou velmi dobré matky, a porody nebývají problematické.

Maso je speciální chuti a špičkové kvality. Žádané je především pro výrobu nejkvalitnějších steaků. Pokud projde specifickým zracím procesem, je chuťově podobné zvěřině. Nejlépe jej ochutnáte přímo na některé farmě nebo ekofarmě.

 

Další články z rubriky


Štítky: , , ,

Diskuze k článku, stačí zadat jen: jméno a komentář. Ostatní není povinné.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.