content top

Chov bažantů

Chov bažantů

Bažant je kur patřící do rovin a kulturních stepí.  Je možné chovat jej divoce v honitbách, polodivoce nebo ve voliérách. Jedním z nejčastěji doma chovaných bažantů je bažant diamantový nebo bažant zlatý. Bažant diamantový ale není tak náročný a i pořizovací náklady jsou nízké.  Jde o ptáka atraktivně vypadajícího a čilého, vhodného i pro začínajícího chovatele. Jak má vypadat voliéra? Jak...

Celý článek

Chov skotu

Chov skotu

V chovu skotu existují dva hlavní proudy, a to intenzivní a extenzivní. Intenzivní probíhá většinou ve velkochovech, vše je zde rychlejší, probíhá snaha o co největší výtěžnost. Extenzivní naopak často využívá trvalé travní porosty a je přirozenější z hlediska pohody a chování zvířat. Vidět na louce spokojeně se popásající krávy, telata a býky je zážitek. Plemena se dělí na dojná, masná a...

Celý článek

Chov prasat

Chov prasat

Obliba vepřového masa a dalších produktů z prasat patří v ČR k tradičním hodnotám.  Vepřové je v současnosti na území České republiky nejvíce konzumovaným masem. Chov prasat je přímo závislý na pěstování obilovin a probíhá v jeho návaznosti. Prase se vyznačuje vysokou plodností, rychlou intenzitou růstu a krátkou dobou výkrmu. V konvenčním (intenzivním) zemědělství se dosahuje až 2,4 vrhů za...

Celý článek

Chov včel

Chov včel

Včelařství je záliba i životní styl, jde zde o kontakt s přírodou, porozumění jejím zákonitostem a o získání jedinečných a zdravých produktů. Včely mají pro krajinu velký význam, opylují rostliny i zemědělské kultury. Jejich absence by znamenala katastrofu pro celý ekosystém. Pro začátek byste se měli ujistit, že netrpíte alergií na včelí bodnutí. Seznamte se záměrem rodinu a sousedy. Pak zvažte...

Celý článek

Chov slepic

Chov slepic

Při výběru plemene bychom se měli zamyslet, jaké máme k chovu podmínky. Chceme mít chov spíše jako zálibu, nebo mít z chovaných jedinců co největší užitek? Podmínky chovu Pro chov potřebujeme samozřejmě kurník. Dispozice a velikost se liší, každý má nějakou vlastní představu, a vše záleží i na počtu chovaných kusů. Měl by být větraný a přitom bez průvanu, zateplený, s oknem na jih nebo JV....

Celý článek

Chov ovcí

Chov ovcí

Ovce jsou zvířata s mnohostrannou užitkovostí, odolná vůči klimatickým podmínkám. Získáváme z nich především maso, vlnu a mléko. Vedlejšími produkty jsou kůže, rohy, lanolin, lůj. Jsou velice vhodné pro spásání chráněných území nebo hůře přístupných míst. Existují plemena plodná (ovce romanovská, východofríská…), masná (jsou více náročná, suffolk, texel, charollais..) a kombinovaná...

Celý článek

Chov koz

Chov koz

Kozy jsou velice společenská, veselá a užitkově zajímavá zvířata. Vždy chováme minimálně dva jedince, protože o samotě by strádaly. Možných plemen je více, u nás nejčastěji narazíme na kozu bílou krátkosrstou nebo hnědou krátkosrstou. Kozy jsou významné především pro agroturistiku, produkci mléka, vypásání a tvorbu krajiny.   Podmínky chovu Koza nemá vysoké nároky na ustájení a prostor. Stačí jim...

Celý článek

Chov kachen

Chov kachen

  V České republice se kachny chovají především na maso a peří. Vejce vodní drůbeže u nás nejsou z hygienických důvodů povolena oficiálně ke konzumaci.   Plemena kachen U nás jsou nejčastěji pro užitek chovány tato plemena: Kachna pekingská Roste intenzivněji, má vysoké reprodukční schopnosti, a je více domestikovaná. Má tučnější maso. Většinou ztratila hnízdní pud a o mláďata se nestará....

Celý článek

Chov krav

Chov krav

Pokud chceme mít vlastní čerstvé kravské mléko, a máme dostatek prostoru a krmení, je chov krávy v domácích podmínkách dobrou možností. Velkochov je rozsáhlou a složitou kapitolou, kterou se zde zabývat nebudeme. Chovem doma se zásobíte mlékem a mléčnými produkty, a z vlastního býka můžete na jatkách získat chutné maso. Prodej telete zase znamená určitou finanční hotovost. Co potřebujeme...

Celý článek

Chov pštrosů

Chov pštrosů

Pštrosi se chovají pro produkci masa, peří, kůže a vajec. Někdo je má i jako domácí “mazlíčky“, ale většinou je účelem chovu užitek. Dobře se adaptují, a chov není příliš nároční. Výhodou je vysoká produkce, za rok je od jedné pštrosice možno získat 20-25 kuřat, která dosáhnou jatečné hmotnosti 100 kg. Faremní chov pštrosů se v České republice traduje od roku 1993. Tehdy vznikla první farma na...

Celý článek
content top