content top

Nemoci křepelek

Nemoci křepelek

I křepelky mohou sužovat nemoci. Nemocnou nebo zraněnou křepelku vždy izolujeme od ostatních, aby se nemoc nešířila a jedinec měl klid na zotavení. Jak předcházet nemocem křepelek V chovu křepelek je potřeba dodržovat zásady správné zoohygieny. Zdravé a silné křepelky nemocem odolají daleko lépe. Ubikaci udržujeme v čistotě a pravidelně ji desinfikujeme. Nevystavujeme tyto ptáky prudkým výkyvům teplot....

Celý článek

Nemoci krůt

Nemoci krůt

Krůty jsou nejnáchylnějším druhem drůbeže, je u nich tedy třeba zvýšeně dbát na správné podmínky chovu a čistotu prostředí. Nemocná krůta Jak poznáme jedince, se kterým není něco zdravotně v pořádku? Bývá apatický, trpí výtokem z nozder nebo očí, málo přijímá potravu, může kulhat, hubne. Záleží na typu onemocnění. Nemocného jedince okamžitě izolujeme od ostatních. Jak předcházet nemocem...

Celý článek

Herpes u skotu

Herpes u skotu

Infekční onemocnění, které má na svědomí velké ztráty v chovech skotu, to je herpes virus skotu neboli infekční rhinotracheitida skotu (IBR). Jakmile se zvíře virem nakazí, již se ho nikdy nezbaví. Probíhá u něj latentní infekce, tedy skrytá. Je to podobné jako u viru, který způsobuje u člověka opar. Navíc se dobytče stává zdrojem nákazy pro ostatní. V České republice probíhají Národní ozdravovací...

Celý článek

Kanibalismus u slepic

Kanibalismus u slepic

V chovech slepic bývá kanibalismus a vzájemné oštipování velmi závažným problémem. Následkem jsou stresovaná zvířata s vypelichanými místy na těle nebo poraněními, což je zapotřebí urgentně řešit, ale ještě lepší je problému předcházet. Oštipování peří a kanibalismus spolu úzce souvisí a příčiny bývají stejné. Kanibalismus mnohdy začíná oštipováním peří, někdy ale přichází přímo...

Celý článek

Myxomatóza králíků

Myxomatóza králíků

Myxomatóza je vysoce nakažlivé virové onemocnění králíků způsobené Myxomavirem z rodu Leporipoxvirů. Jde o neobalený DNA virus příbuzný viru neštovic. Vnímaví jsou jak domácí, tak i divocí králíci a přenáší se především bodavým hmyzem. Virus se dostane do krevního oběhu, kde se množí. Od nákazy k propuknutí nemoci uběhne 6 až 10 dní. Onemocnění se zpravidla objevuje cyklicky v epidemických...

Celý článek

Králičí mor

Králičí mor

Králičí mor neboli kaliciviróza králíků je akutně probíhající a v drtivé většině případů smrtelné virové onemocnění králíků. Způsobuje jej vysoce nakažlivý a odolný virus z čeledi Caliciviridae (malý neobalený RNA virus), vůči němuž existuje vakcinace. Přenos viru králičího moru Díky protilátkám od matky bývají mláďata do 2 měsíců věku vůči moru králíků imunní. Mláďata, která se...

Celý článek

Čmelíci u slepic

Čmelíci u slepic

Čmelík kuří (Dermanyssus gallinae) je roztoč napadající drůbež a ptáky obecně. Je viditelný pouhým okem, měří 0,6 mm a má šedou až červenou barvu. Před nasátím krví je zploštělý, po nasátí se značně zvětší do kulata a zrudne prosvítající krví. Nejlépe jsou viditelní na bílých slepicích. Samci a mladí jedinci jsou světlí. Jak čmelíci drůbeži škodí Přes den bývají schovaní v různých...

Celý článek

Kokcidióza králíků

Kokcidióza králíků

Kokcidióza patří mezi nejčastější onemocnění králíků. Způsobují jej parazitující prvoci rodu Eimeria, kteří parazitují ve střevě a některé druhy i v játrech. Nejde onemocnění přenosné na člověka. Dokonce se nepřenáší ani na morčata, ty mají své specifické kokcidie. Příznaky kokcidiózy Onemocnění probíhá mnohdy skrytě. Ve chvíli, kdy se objeví příznaky, bývá už stav králíka vážný a...

Celý článek

Očkování králíků

Očkování králíků

Vakcinace (očkování) je základní prevencí, jak králíky chránit před propuknutím nákaz. Jedná se především o mor a myxomatózu. Tyto silně nakažlivé a smrtelné nemoci dokážou zdecimovat celý chov. Očkovat bychom proti měli i králíčky chované pro radost. U hromadného chovu jde o nezbytnost, protože je jen otázka času, kdy bez vakcinace o chov přijdeme. Žádná vakcinace není povinná ze zákona, je jen na...

Celý článek

Nemoci slepic

Nemoci slepic

Slepice mohou trpět různými nemocemi, stejně jako ostatní zvířata. Důležitá je prevence, především správná strava, dobrá koncepce chovu a také dodržování hygieny. Nezbytná je karanténa u nově příchozích zvířat a oddělení těch nemocných. Nemocná slepice není tak aktivní, hubne, přestává snášet nebo má deformovaná vejce, může mít průjem, ale příznaků je daleko více, podle konkrétního...

Celý článek
content top